Hizmet Standartlarımız

T.C.
KONYA VALİLİĞİ
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI 
TED Konya Koleji Özel Lisesi Müdürlüğü

Sıra No

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENECEK

EVRAKLAR

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ

1

 Kayıt Kabul 
Anadolu Liselerine Kesin Kayıt

 1- TC Kimlik Numarası
2- Sınav Sonuç Belgesi

 1 İŞ GÜNÜ 

2

Lise ve Dengi Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Nakillerinin Yapılması

1- Dilekçe

5 İŞ GÜNÜ 

3

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri 
Anadolu Liselerinde Öğrenim Durum Belgesi Verilmesi

1- Dilekçe

1 İŞ GÜNÜ

4

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri 
Anadolu Liselerinde Öğrenci Belgesi Verilmesi

Sözlü Talep

1 SAAT

5

Öğrenim Belgesini veya Diplomasını Kaybedenlere Diploma

Kayıt Örneğinin Verilmesi

1- Dilekçe

3 İŞ GÜNÜ 

6

Geçici Mezuniyet Belgesi 
Anadolu Liseleri

Dilekçe

1 İŞ GÜNÜ 

7

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri 
Anadolu Liselerinde Diploma Verilmesi

1- Sözlü başvuru veya vekaletname 
2- Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe

30 DAKİKA

8

Anadolu Liselerinde ÖSYM Adına Başvuru Hizmetlerinin Alınması

ÖSYM Web sitesinde yer alan Başvuru için gerekli belgeler

15 İŞ GÜNÜ

9

9,10,11 ve 12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Yetiştirme ve Hazırlık Kursu Açılması

1- Dilekçe

5 İŞ GÜNÜ

10

Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu Kararlarına Yapılan İtirazların Bir Üst Kurula Gönderilmesi

1- Dilekçe

3 İŞ GÜNÜ

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat: TED Konya Koleji Özel Lise Müdürlüğü 
İsim: Erdoğan ÖZMEN
Unvan: Okul Müdürü 
Adres: Sille Mah. Yeni Sille Cad. No:305 Selçuklu/KONYA 
Telefon: 0 332 244 90 93-94-95 
Faks: 0 332 244 91 11 
e-Posta : www.tedkonyak12.tr
 İlk Müracaat: Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
İsim: Turan KAYACILAR
Unvan: İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Adres: Nişantaşı Mah. Kemerli Cad. Selçuklu Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:4 Selçuklu/KONYA 
Telefon: 0 332 238 40 92 
Faks: 0 332 238 40 25
e-Posta : Selcuklu42@meb.gov.tr
ATATÜRK KÖŞESİ

BAĞLANTILAR
  • Türk
  • MEŞALE
  • Mezunlar
  • TED
  • TED
  • TED
  • TED
  • TEDMEM
  • K12NET
  • Okul