Kütüphanecilik Kulübü

 

Kitap, insanın gönül dünyasına, ruh iklimine açılan sürprizlerle dolu bir kapıdır. Bu kapıdan girenler olayların farklı yüzlerini ve boyutlarını keşfederler. Hayallerin gerçeklerle sarmaş dolaş olduğu bu yerde herkes, hissine uygun, kabının alabileceği kadar büyük bir hazineye ulaşabilir.

 

Kitapların temiz okunması, buruşturulmaması, yırtılmaması, yitirilmemesi için çocuklar arasında bir denetim mekanizması kurulup, kötü kullanılan ya da yitirilen her kitabın yerine yenisinin alınması temel ilke olarak benimsenebilir. Kitapların fişlenmesi, kaplanması, ödünç verilenlerin sürekli denetim altında tutularak yitirilmesinin engellenmesi vb. etkinlikler kitaplık kolunun görevleridir .

 

KÜTÜPHANE KOLUNUN AMAÇLARI; 

1) Öğrencimize kitap sevgisini, kitap okuma zevkini ve alışkanlığını kazandırmak;


2) Öğrencilerimize kitaplıklardan ve kitaplardan yararlanma yollarını öğretmek


3) Öğrencileri farklı kitaplarla tanıştırmak;


4) Öğrencilerimize edebi eserlere estetik açıdan bakmayı öğretmek;


5) Öğrencilerimizin ders çalışabileceği, ödevlerini yapabileceği araştırmaya yöneltecek imkanlar sunmak;


6) Yıpranan kitapların onarımını yapmak;


7) İhtiyaç fazlası kitapları ihtiyacı olan okullara vermek;


8) Kütüphane bünyesinde öğrencilerin gün içinde internet, gazete, dergi ... vb. imkanlara ulaşabileceği ortamı hazırlamak

 

9) Öğrencilerin sık sık kitap fuarlarına, sergilerine, imza günlerine vb. götürülmeleri.

 

10) Çocukların okuma yoluyla kendilerine yabancı olan dünyaları tanımaları sağlanması.

 

11) Yüksek sesle iyi okuma yarışmalarının düzenlenmesi. Kitaplardan kesitlerin okunup güzel okuma açısından değerlendirilmesi.

 

12) Ders içinde kitap okumaya yer verilmesi ve okunanların üzerinde konuşulup tartışılması, çocukların okuduklarını kendi yaşam deneyimleriyle karşılaştırarak değerlendirmeleri. Özellikle onbir yaşın üstündekilerin daha bilinçli ve eleştirel okumaları beklenebilir.

ATATÜRK KÖŞESİ

BAĞLANTILAR
  • Türk
  • MEŞALE
  • Mezunlar
  • TED
  • TED
  • TED
  • TED
  • TEDMEM
  • K12NET
  • Okul