Bilişim ve Zeka Oyunları Kulübü

Zekâ oyunları, çocukların eğlenirken zekâsını geliştirmesini, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Zekâ oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir. Kendi sınırlarını tanır ve kendi başına karar vermeyi, verdiği kararın sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenir. Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir. Bu da çocuğun ders çalışırken veya okulda öğretmenini dinlerken konsantre olmasına yardımcı olur. Başka olasılıkların da var olduğunu görmek çocuklar üzerinde diğer ihtimalleri de göz önünde bulundurma alışkanlığı kazandıracaktır.

ATATÜRK KÖŞESİ

BAĞLANTILAR
  • Türk
  • MEŞALE
  • Mezunlar
  • TED
  • TED
  • TED
  • TED
  • TEDMEM
  • K12NET
  • Okul