Satranç Kulübü

SATRANÇIN TARİHİ GELİŞİMİ

Satranç Hindistan`da tahmini 1500 yıl önce bulunmuş klasik bir strateji sporu (oyunu)dur.  Efsaneye göre Hindistan hükümdarı danışmanlarına, çocuklarının savaşta iyi düşünen başarılı birer general olmaları için bir yol bulmaları talimatını vermiştir.  Satrancın mucidi Hindistan düşünürlerinden Herssabbin Dahire adında bir Hintli olup bu oyunu yaygınlaştıran da Liclac İbn-i Sita isimli bir Hintlidir. Satranç bunun sonucunda ortaya çıkmıştır.

Keşfedildikten sonra satranç yüzyıllar boyunca dünyadaki tüm ülkelere yayılmıştır. Diğer tüm oyunlar unutulup, yok olup gitmiş ama satranç hala yaşamaktadır. Satrancın, zamanımızdan en az 4000 yıl önce Mısır`da oynandığına dair bulgular piramitlerdeki kabartmalarda bulunmaktadır. Yine Çin`de, Mezopotamya`da ve Anadolu`da oynanmaktaydı. Oyunun bugünkü adını alması, MS 3. - 4. yüzyıllarda Hindistan`da, oyuna ÇATURANGA denmesi ile başlar.

Satranç ile ilgili ilk yazılı belgeler Hindistan`dan kalmadır. Daha sonra satranç İran`a, onlardan Araplara, Endülüslüler sayesinde de İspanya üzerinden Avrupa`ya yayılmıştır. Arap ve Avrupa el yazması kitaplardan sonra, İspanyol Lucena`nın ilk basılı satranç kitabında (1497) satrancın o zamanki yeni kuralları açıklandı. O zamandan bugüne kadar, satranç oyununun kuralları değişmeden gelmiştir.

 

SATRANCIN FAYDALARI VE SATRANCIN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Satranç çocukların; aşağıdaki yetenekleri kazandırır ve çocukların zekâlarını geliştirir.

Planlama – Çocuklar uzun vadeli hedeflere odaklanmayı ve buna ulaşmak için adım adım ilerlemeyi öğrenirler.  Aynı zamanda farklı gelişmeler karşısında planlarını tekrar gözden geçirip gerekli değişiklikleri yapmayı öğrenirler.

Seçenekleri Değerlendirme – Çocuklar akıllarına gelen ilk şeyi yapmamayı öğrenirler. natifler düşünmeyi geliştirirken değişik durumlarda natiflerin artı ve eksilerini değerlendirmeyi öğrenirler.

Gözünde Canlandırma – Çocuklara bir seri olayı olmadan önce gözlerinde canlandırmayı öğretir.  Öncelikle gözlerinde canlandırma yeteneklerini geliştirmek için taşlara dokunmadan sadece bir hamleyle başlayıp daha sonra birçok hamleyi beyinlerinde yapmaları birçok alıştırma ile sağlanır.

Odaklanma (Dikkat Toplama) – Çocuklara dikkatle gözlemleme ve konsantre olmayı öğretir. Ne kadar zeki olurlarsa olsunlar olayları dikkatle izleyemezlerse doğru tepkileri vermezler.

Kuvvetli Analiz – Çocuklar özel ya da ardışık birçok olayı değerlendirmeyi öğrenir. Olacaklar bana yardım mı eder yoksa zarar mı verir? Mantıklı düşünerek karar vermek her zaman ani tepkilerden daha iyidir.

İleriyi Düşünme (Görme) – Çocuklar bir hareketi yapmadan önce düşünmeyi öğrenirler. Biz kendilerine şimdi yapacağına gelecek tepkileri ve bu tepkilere karşı ne cevap vereceklerini sormalarını ve düşünmelerini sağlarız. Zaman içinde satranç sabırlı ve düşünceli olmayı öğretir.

Kuramsal Düşünme – Çocuklar periyodik olarak detayları bırakıp daha büyük resmi düşünmeyi öğrenirler.  Aynı zamanda model oluşturmayı ve bu modeli farklı ama ilişkili durumlarda kullanmayı öğrenir.

 

Diğer faydaları

-Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur.

-Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır. Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.

-Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.

Birçok farklı düşünceyle eşzamanlı uğraşmak; Çocuklar herhangi bir durumun kendilerini fazlasıyla zaptedmesi yerine değişik faktörleri aynı anda tartmayı, ölçmeyi öğrenirler.

Bu yeteneklerin hiçbiri sadece satranca özgü olmamakla beraber tamamı oyunun parçalarını oluşturur.

Satrancın en güzel yanlarından biri çocuğun zekâsını kamçılayan bir eğitim metodu, yukarıdaki yetenekleri kazandırırken eğlenceli vakit geçirmelerini de sağlamasıdır. Sonuç olarak çocuklar kritik durumlarda iyi düşünme, daha iyi problem çözme ve bağımsız karar verme yeteneğini kazanırlar ve geliştirirler. Satranç aynı zamanda sportmenliği de öğretir. Başarı ile kazanmak veya defansa çekilirken bırakmadan mücadeleye devam etmeyi de öğretir. Satrancın çocuklarda, motivasyonu yükselttiği, davranışları düzelttiği, kendine güveni ve katılımcılığı artırdığı yönünde çok fazla örnek vardır. Satranç pozitif sosyal açılım yaratmaktadır. Satranç kolaylıkla öğrenilen ve her yaş için eğlenceli mükemmel bir spordur.

Bizler TED Konya Koleji olarak yukarda anlattığımız düşünce ve yöntemleri uygulamak amacıyla okulumuzda Satranç Kulübümüzü kurduk. Bu anlamda öğrencilerimizde birlikteliği ve kaynaşmayı sağlayarak onların zeka gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

ATATÜRK KÖŞESİ

BAĞLANTILAR
  • Türk
  • MEŞALE
  • Mezunlar
  • TED
  • TED
  • TED
  • TED
  • TEDMEM
  • K12NET
  • Okul