Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı


Fen Bilimleri dersi öğretim programımızın vizyonu; öğrencilerimizin çevrelerini araştıran, sorgulayan, gözlemlerinden doğru bilgilere ulaşan, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, evrensel bakış açısına sahip fen ve teknoloji okur yazarı bireyler olarak yetişmesidir. Öğrencilerimize ezbere dayalı bilgi yüklenmesi yerine bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisi kazandırılmasıdır.

ÖĞRENCİLERİMİZ;

 • Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak deney yapabilirler ve sorgulama becerisi geliştirirler.
 • Fen Bilimlerine ilişkin terimleri kavrar ve doğru şekilde kullanırlar. 
 • Fen Bilimleri derslerinin tamamı laboratuvar ortamında işlenir.
 • Anlatılan konularda adı geçen malzemelerin anında görülmesi konunun etkin öğrenilmesini sağlamaktadır.
 • 3D video ve simülasyonlarla, interaktif sunumlar ve görsel etkinliklerle konular pekiştirilir.
 • Öğrencilerimizin ihtiyacı olan eğitim materyalleri sayesinde pratik düşünme becerilerini geliştirir.
 • Öğretim programına uygun olarak bilim insanları okulumuza davet edilerek, öğrencilerimizin uzman kişiler tarafından daha derin bilgilendirilmesi sağlanır.
 • Ayda bir deney günü düzenlenerek öğrencilerimizin hazırladığı deneyler laboratuvar ortamında öğretmen eşliğinde sergilenir.
 • Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesine fırsat verilir.


HEDEF;

Öğrencilerimizin fen konularının hayatın içinde olduğunu gözlemlemeleri ve günlük yaşantılarında uyguladıkları birçok çözümün aslında fen dersinin temelleri içinde olduğunu fark etmelerinİ sağlamak ve derse ilgiyi artırmaktır.

ATATÜRK KÖŞESİ

BAĞLANTILAR
 • Türk
 • MEŞALE
 • Mezunlar
 • TED
 • TED
 • TED
 • TED
 • TEDMEM
 • K12NET
 • Okul