Misyon - Vizyon

Misyon


Türk Eğitim Derneği, okullarında Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk İlkeleri doğrultusunda, çağdaş, laik, demokratik, katılımcı, yaratıcı, bilimsel bir eğitim anlayışı ve nitelikli eğitim-öğretim ile hem bir üst öğrenim kurumuna, hem de iş, meslek ve toplum yaşamına uygarlığın gerektirdiği nitelikte değişime ve gelişime açık aydın yurttaşlar yetiştirir.

 

Vizyon


Türk Eğitim Derneği, görev tanımında belirtilen işlevleri asağıdaki temel ilkeler ve ana hedefler çerçevesinde gerçekleştirir. TED okullarındaki eğitim ve öğretimde Cumhuriyetin temel ilkelerine ve Atatürk Devrimlerine bağlılık esastır.


 • TED okullarında diğer bütün Atatürk İlkelerinin temeli olan laiklik eğitimin vazgeçilmez bir ilkesidir.
 • TED okullarında eğitim ve öğretimin bütün aşamalarında bilimsel yöntemler uygulanır.
 • TED okullarinda eğitim ve öğretim uygulamalarında öğrencilere demokratik bir yurttaşlık bilinci kazandırılır.
 • TED okullarında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim ve öğretime katılımı sağlanır.
 • TED okullarında eğitim sürecinin başarısı öğretmenin nitelikli ve yeterli olmasına bağlı olduğundan öğretmenin ve aynı zamanda yöneticilerin sürekli gelişimi sağlanır.
 • TED okullarını bitirenler ulusal kültür ve çağdaş uygarlık değerlerini özümser ve çevre bilincine sahip olur.
 • TED okullarını bitirenler ağırlıklı anadili yeterliliği yanında modern dillerden en az ikisini işlevsel biçimde kullanır.
 • TED okullarında toplam kalite yönetimini sağlamada  bilgi teknolojilerine ve çağdaş yönetim anlayışına yer verilir.

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK KÖŞESİ

BAĞLANTILAR
 • Türk
 • MEŞALE
 • Mezunlar
 • TED
 • TED
 • TED
 • TED
 • TEDMEM
 • K12NET
 • Okul