Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri


Psikolojik Danışma ve Rehberlik, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren psikolojik danışmanlar tarafından yürütülen bir yardım hizmetidir.Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ne Değildir?

 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, çocuğun elinden tutup yürütmek, bütün ihtiyaçlarını karşılamak değildir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan kurtarmak, problemlerini çözmek için doğrudan yardım yapmak değildir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrenciye öğüt vermek, telkinde bulunmak, tavsiye vermek değildir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, sadece öğrencilere test uygulamak, anket yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin işler değildir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, okulda disiplini sağlama, öğrencileri tehdit etme, kontrol altında bulundurma, onları yargılama işi değildir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, idarenin istek ve arzularını öğrencilere dayatmak, öğrenci ile okul idaresi arasında aracılık etme işi değildir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrencilerin devamsızlıklarını incelemek, karne yazmak, sekreterlik yapmak değildir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrenciyle ahbaplık etmek, dertleşmek değildir.

 

Benimsediğimiz Temel İlkeler


 • Bizler sorun ve sonuç odaklı bir Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik’ten ziyade çözüm ve süreç odaklı bir anlayışı benimsiyoruz. Ülkemizde birçok okulda, Psikolojik Danışman yetersizliği nedeniyle daha çok sorun odaklı bir Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik sistemi uygulanmaktadır. TED Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak sorun çıktığında müdahale eden bir yaklaşımdan ziyade sorunlar oluşmadan onları belirleyip çözüm odaklı yaklaşımlar geliştiren, gelişimsel ve önleyici çalışmalar yapan bir anlayışı benimsiyoruz.
 • PDR Birimi olarak sosyal etkinliklerin-projelerin, sportif ve sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin psiko-sosyal gelişimleri açısından çok önemli olduğunu; öğrenci potansiyelini geliştiren ideal bir öğretim ortamının aslında birçok problemi oluşmadan engelleyeceğini bildiğimiz için bu faaliyetleri destekliyor ve birim olarak gerekli katkıları sağlıyoruz.
 • PDR Birimi olarak, asık suratlı, çocukların sürekli olumsuz davranışlarına odaklanan, zamanının çoğunu odasında geçirip, sorunu olan öğrencilerin kendisine zaten ulaşacağına inanan bir yaklaşımı reddediyor; zamanının çoğunu öğrencilerle geçiren, daha çok olumlu davranışlara odaklanıp o davranışların gelişmesi için çalışan, güler yüzlü, neşeli ve etrafa pozitif enerji yayan bir anlayışı benimsiyoruz.
 • İlköğretim Bölümü’nde özellikle genç Psikolojik Danışmanlara yer veriyoruz. Genç danışmanlar hareketi seven, öğrenci ile iletişimi kolay sağlayan arkadaşlardır. Amacımız genç arkadaşların öğrencilerimizle daha çok zaman geçirmesi ve oda bazlı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yürütmemeleridir.
 • PDR Birimi olarak sınırlı zamanlarda ulaşılan bir birimden ziyade velilerin istedikleri zaman ulaşabildikleri ve faaliyetlerimizden haberdar olabildikleri bir Birim olmayı hedefliyoruz.
 • PDR Birimi olarak, sadece öğrenciler ile çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çünkü, bir öğrencinin eğitimi ve psiko-sosyal gelişimi en etkili olarak öğrenci-öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabilir.
 • TED Okullarının tamamında görev yapan Rehber-Psikolojik Danışmanlar olarak belli aralıklarla bir araya gelerek gerçekleştireceğimiz etkinliklerle ilgili beyin jimnastikleri yapmaktayız. Bu durum, Birimimizin verimliliğini arttırmaktadır.

 

Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Biriminin Öğrenci Yönü


Öğrencilerin okulda oldukları zaman içerisinde vaktimizin çoğu onlarla birlikte geçer. Dolayısıyla öğretmen ve veli görüşmelerini okul saatleri dışında yaparız. Sabah öğrenciler giriş kapılarında karşılanır ve koridorlar gezilerek eksik olan şeyler belirlenir. Zilin çalması ile öğretmenlerin sınıflara girmesi beklenir; eğer boş ders varsa yardımcı öğretmene haber verilir. Günde en az üç saat olmak kaydı ile sınıf gözlemine girilir. İlk aylardaki gözlemler, sınıf atmosferini belirlemek amacıyla yapılır.

 

Öğrenci Yönlendirme: Herhangi bir disiplin sorunundan gelen öğrenci ile kesinlikle yaşadığı problem hakkında konuşulmaz. İlk önce "güven" sağlamak önemlidir. Ardından belirli bir görüşme takvimi ayarlanır ve görüşmeler yapılır. Öğrenci, kesinlikle ve kesinlikle 40 dakikalık bir görüşme ile değerlendirilmez. Bir öğrenci dışarıdan bir destek alacaksa izlenecek prosedür şöyledir:

 

  1. Sınıf öğretmeninin bir hafta boyunca dolduracağı gözlem formu
  2. Branş öğretmeninin bir hafta boyunca dolduracağı gözlem formu
  3. Psikolojik Danışman ve Rehber’in en az üç farklı derste gözlemlemesi
  4. Veli ile konunun paylaşılması
  5. Ortak bir karar alınması

 

Öğrenci ile bireysel olarak yapılan çalışma, velisine o gün içinde mutlaka bildirilir. PDR birimi disiplin sağlama yeri değildir. Bu konuda öğretmenlere gerekli olan uyarılar mutlaka yapılır. Öğrenciler, cezalandırma amacıyla birime gönderilemez.

 

Öğrenciye Yönelik Etkinlikler


TED Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrenciye yönelik etkinlikler oluşturmaktadır. Birimimiz, "yalnızca mutlu çocuklar öğrenir", ilkesinden yola çıkarak öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyen bir okul ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Oryantasyon Çalışmaları

Birinci dönem başında öğrencilerin en kısa sürede okula uyumuna destek olmak için oryantasyon programı hazırlanır ve uygulanır. Bu program içinde okulun, çevresinin ve personelinin tanıtılması yer alır. Öğrencilerin birbirini tanımasını ve kaynaşmasını sağlamak için çeşitli tanışma ve kaynaşma oyunları düzenlenir.

 

Bireyi Tanıma Teknikleri


Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik gelişimlerini ve ilgi alanlarını belirlemek-takip etmek amacıyla farklı sınıf düzeylerinde aşağıdaki bireyi tanıma teknikleri uygulanacaktır;

 • Sosyometri
 • Otobiyografi
 • Kimdir Bu?
 • Kime Göre Ben Neyim?
 • Verimli Ders Çalışmayı Biliyor musunuz?
 • Sınav Tutum Ölçeği
 • Öğrenme Stilleri Envanteri,
 • Mesleki Eğilimleri Belirleme Envanteri
 • Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren psikolojik danışmanlar tarafından yürütülen bir yardım hizmetidir.

 

Grup çalışmaları


Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimlerine katkıda bulunacak ve karşılaştıkları sorunlar hakkında farkındalık kazandırabilmek amacıyla aşağıdaki konularda grup çalışmaları yapılacaktır. Grup çalışmalarında “gönüllülük” esastır. Yapılan test ve envanterler sonucunda hangi grup çalışmasının uygulanacağı ve hangi öğrencilerin seçileceği belirlenir. Bu çalışmaya katılıp katılmama kararı veliye aittir.

  1. Öfke Kontrolü,
  2. Sınav Kaygısı,
  3. Yaratıcılık- Yaratıcı Düşünme,
  4. Verimli Ders Çalışma,
  5. Sosyal Becerileri Geliştirme,
  6. Stresle Başa Çıkma,
  7. Özbakım Becerilerini Geliştirme,
  8. Serbest Zamanları Değerlendirme,
  9. Problem Çözme Becerileri,
  10. Matematik Kaygısını Azaltma,
  11. Olumlu Kişilik Özelliklerini Geliştirme,
  12. Mesleki Rehberlik,
  13. Atılganlık,
  14. Etkili İletişim...

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin Veli Yönü


"Anne-Babalar Değişikliği Yaratır."anlayışını benimseyen TED Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, siz velilerimiz için 

Bireysel Veli Görüşmeleri:

 

Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında konuşmak isteyen velilerimiz önceden randevu alarak Rehber-Psikolojik Danışmanlarımızla bireysel görüşme yapabilirler Bireysel görüşmelerde randevu sistemi çok önemlidir. Randevu almanız konu hakkında ön çalışma yapmamızı sağlar. Önceden randevu almadan yapmak isteyeceğiniz görüşmelerin gerçekleşmesi, Psikolojik Danışmanın zamanın uygun olup olmamasına bağlıdır.

Veli Seminerleri:

 

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerle verilecektir. Aşağıdaki seminerlere ek olarak velilerimizden gelen taleplere göre yeni seminerler hazırlanabilir. 
Ailenin Okula Uyumu, Ön ergenlik, İstismar, Nasıl Bir Disiplin, Ergenlik Dönemi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Velilerin katılımı:

 

TED Koleji`nin eğitim sisteminde veliler, işin dışında değillerdir. Öğretmenler, velileri çocuklarının eğitimi konusunda bilgilendirir, yönlendirir ve ikna eder. Çocuğunun eğitimine ve gelişimine duyarsız kalmaması için velilerle belli aralıklarla, belli konularda görüşmeler gerçekleştirilir. Velilerin mesleki başarılarından, öğrenci programlarında yararlanılır.

 

Öğretmene Yönelik Çalışmalar:

 

Rehberlik birimi, sadece veli ve öğrenci merkezli bir çalışma yürütmez. Öğretmen, bu birimin en önemli ayağıdır. Çünkü veliye ve öğrenciye rehberlik yapması gereken öğretmenin, gerek mesleki gerekse davranış anlamında donanımlı olması gerekir. Bu amaçla öğretmenlerimize belli aralıklarla belli konularda seminerler verilmekte onların eksiklikleri giderilmektedir. Okul öncesi yaşlar büyümenin ve gelişimin en hızlı ve etkili olduğu yaşlardır. Aynı zamanda bu dönem, çocukların yakın çevreden en çok etkilendikleri dönemdir.

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak amacımız; bu dönemlerinde çocuklarımızın yanında sizlerle işbirliği yaparak onlara yol gösterici olabilmektir. Problemleri oluşmadan önlemek bilinci ile öğrencilerin bireysel gelişim süreçlerinde onları gözlemlemeyi, tanımayı ve desteklemeyi hedefliyoruz. Çocuklarımız davranışsal, duygusal veya sosyal problemlerle zaman zaman karşılaşabilir. Zamanında müdahale edilmediğinde, çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek olan bu tür problemler için rehberlik servisimiz çocuğa ve aileye danışmanlık hizmeti verir. Aile okul ilişkisindeki güven ve dayanışmanın; çift yönlü, açık ve kesintisiz iletişime dayandığına yürekten inanıyoruz.

 

Kısacası,tüm öğrencilere yönelik olarak; sınıf çalışmaları, değerler eğitimi, öğrenci meclisi çalışmaları yapmakta, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlemekte, bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar hazırlamaktadır.

 

Anaokullarımızda öğrencilerimizin; bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve psikomotor gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapılmakta, hazırlık sınıfındaki öğrencilerimizin ilköğretime geçişini kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

İlköğretim okulumuzda öğrencilerimizin yaş gelişim özellikleri doğrultusunda çalışmalar yürütülmekte, kurallara uyma, sorumluluk geliştirme, öfke kontrolü ve sorun çözme, arkadaşlık ilişkileri, düşünme becerileri çalışmaları gibi sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirici ve destekleyici çalışmalar yapılmaktadır.

 

6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize mesleğe yöneltme çalışmaları yapılmakta, ilgi, yetenek ve değerleri saptanmakta ve sınavlara yönelik verimli çalışma, sınav kaygısı gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca ergenlik dönemi gelişim özellikleri konusunda aileler ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.

 

Mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında lisemizde "Kariyer Planlama Çalışmaları" yapılmaktadır. Lise öğrencilerimizin bireysel vizyonlarını oluşturmaları ve bu doğrultuda seçtikleri hedeflere ulaşmaları için bireysel yol haritaları belirlenmektedir. Belirlenen yol haritası doğrultusunda yapılan, bilgilendirme, yönlendirme, destekleme çalışmaları 4 yıla yayılan bir bütünsellik ve tamamlayıcılık içermektedir. 9. Sınıftan itibaren öğrencilerin hedeflediği meslekler, ilgi, yetenek, değer ve akademik durum değerlendirmeleri, uygulanan test teknik, envanter sonuçları, yapılan bireysel görüşmeler, öğrencinin ailesinin, öğretmenlerinin ve idarecilerinin öğrenci hakkındaki görüşleri toplanıp değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca diğer sınıf düzeylerinde de alan seçimi memnuniyeti, meslek seçimi, meslek tanıtım günü, meslek tanıma programı yapılmaktadır.

 

Üniversite Hazırlık Birimi ile yapılan ortaklaşa çalışmalar ile öğrenciler yıl boyu takip edilmekte, yönlendirilmekte ve yaz döneminde öğrencilerin üniversite - bölüm tercihleri birlikte yapılmaktadır. Yurtdışı üniversiteleri düşünen öğrencilerimiz için de, yurtdışı üniversite sorumlusuyla bilgi paylaşımlarında bulunulmaktadır.


"Öğrenci Odaklı Eğitim" anlayışının okulumuzda öğrencilerimizle ilişkili olduğu düşünülen her birey tarafından aynı algılanması ve ortak bir okul kültürünün oluşması sürecinde gerekli bulunan rehberlik çalışmaları hayata geçirilmektedir. Ekip olarak sadece soruna odaklı olmayan, gelişim dönemlerine uygun temel becerilerin kazandırılmasına yönelik bir yaklaşım benimsenmektedir. Çalışmalarımızda; insana ve karar verme hakkına saygı, gizlilik, gönüllülük ve süreklilik ilkeleri öncelikli sırada yer almaktadır.

 

ATATÜRK KÖŞESİ

BAĞLANTILAR
 • Türk
 • Mezunlar
 • MEŞALE
 • TED
 • TED
 • TED
 • TED
 • TEDMEM
 • K12NET
 • Okul