Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. İlk kez 1989 yılında onaylanan sözleşme şunları kapsamaktadır:


yaşama hakkı; 
eksiksiz biçimde gelişme hakkı; 
zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı;
aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlayarak başlamaktadır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme?de özetlenen haklar, nerede olurlarsa olsunlar bütün çocuklar için geçerlidir. Çocuklarla ilgili bütün konularda, çocuğun yüksek yararı gözetilecektir. Devletler, çocukların haklarına eksiksiz biçimde saygı gösterilmesini sağlayacak önlemleri almakla yükümlüdürler.

Bir yüzyıl, çocukların hiçbir hakka sahip olmamalarıyla başlayıp, çocukların en güçlü kanuni araçlar yoluyla onların haklarını sadece tanımakla değil korumakla da sonlanmaktadır.

Carol Bellamy,
UNICEF Genel Direktörü
 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye ulaşmak için tıklayınız.

ATATÜRK KÖŞESİ

BAĞLANTILAR
  • Türk
  • MEŞALE
  • Mezunlar
  • TED
  • TED
  • TED
  • TED
  • TEDMEM
  • K12NET
  • Okul