"Dilin Hayal Gücü" Sergimiz İdari Katta Açıldı

Öğrencilerimiz hayal güçlerini; Türkçenin zengin kelime haznesi, deyimler ve klasiklerden yola çıkarak maketlerle ifade ettiler.

Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı zümresinin Türkçenin söz varlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği projede, deyimler ve klasik eserler mizah yoluyla hayal edilerek maketler oluşturuldu. Ayrıca olay ve durumlara kendi pencerelerinden bakarak edebiyat dergileri oluşturan öğrencilerimiz, yaratıcılıklarını kullanarak Türkçenin söz varlığını somutlaştırmaya çalıştılar.

"Dilin Hayal Gücü" Sergimiz İdari Katta Açıldı
ATATÜRK KÖŞESİ

BAĞLANTILAR
  • Türk
  • Mezunlar
  • MEŞALE
  • TED
  • TED
  • TED
  • TED
  • TEDMEM
  • K12NET
  • Okul